HISTORIE

Livet på Runddelen:

fra havehus og brandstation til 100 års cafédrift

Tilhørssted for et af Nørrebros ældste værtshuse, barndomshjem for maleren og multikunstneren Henry Heerup og stadig husket for sin legendariske smørrebrødsforretning. Det smukke hus på Nørrebros Runddel bærer på en vigtig del af bydelens historie.

1878 RUNDDELEN 1904 – inskriptionen ses på facaden af den flotte, velkendte ejendom på Nørrebros Runddel. 

1878 var året, da murermester Lars Peter Franck opførte bygningen. 

En mindeplade over en af opgangene fortæller, at kunstneren Henry Heerup havde sit barndomshjem her.

Café Runddelen har ligget her i en menneskealder, og en anden populær butik, der lå her, var smørrebrødsforretningen – her kunne man tage et par stykker højt belagt med hjem efter at have set John Wayne uddele et par flade i vores elskede biograf Colosseum, som lå på Jagtvej, hvor Aldi ligger nu. 

Det fine ur øverst på bygningen viser os, at klokken er halv to – det har den været i mange år. 

Første grundejer: fotografen

Inden den flotte ejendom blev opført, havde grunden tilhørt fotograf Niels Willumsen. 

Fotograf Willumsen fik opført det hus, der senere kom til at ligge gemt bag den store ejendom, og som blev kaldt ‘Havehuset’. 

Niels Willumsen var en af Københavns første fotografer. Han havde sit atelier først i Skindergade og siden Holmens Kanal 7. Fra 1855 og indtil sin død i 1870 boede han med sin familie, hustru Caroline og døtre Anna og Ida, i huset på Runddelen. 

Niels Willumsen blev kun 58 år. Mange af de tidlige fotografer døde i en ung alder, antagelig på grund af de mange kemikalier, der blev brugt ved fremstillingen af fotografier. 

Anden grundejer: hørkræmmeren (med succes-sønnen)

Efter Willumsen købte hørkræmmer Søren Thorvald Alpers grunden med ‘Havehuset’. 

Alpers havde ingen succes med sin forretning og udvandrede i 1875 med hustruen Frederikke Emilie og deres eneste søn, Oscar, til New Zealand. Med sig havde de en beskeden sum penge – 14 £. 

Alpers måtte kæmpe med økonomien i det nye land og ernærede familien ved forskelligt arbejde, bl.a. som skribent og møbelsnedker. Han døde 1893, også 58 år gammel. 

Sønnen, Oscar Thorvald Johan Alpers, fik derimod en strålende karriere i New Zealand. 

Han kunne ikke et ord engelsk, da han ankom, men lærte hurtigt sproget, og i en alder af 12 år var han så dygtig, at han blev hjælpelærer på sin skole. 

I byen Christchurch havde han succes som skuespiller, lærer, journalist, advokat og til sidst højesteretsdommer. 

Han blev en kendt og højt respekteret mand i New Zealand – godt gået af en knægt fra Nørrebros Runddel. 

Tredje grundejer: Murermesteren

I 1875 købte murermester Franck huset og grunden, og han fik i 1878 og -79 opført de ejendomme, der i dag har adressen Jagtvej 71 og 73 samt Nørrebrogade 151A, 151B og 153. 

Fra 1884 til 1892 havde Brandstation 11 til huse i de lokaler Café Runddelen, bruger i dag. Heste og brandsprøjte stod i gården og skulle ud og ind gennem den smalle port. 

En anden lejer var Falkoneralléens Sporvejsselskab. Fra 1884 til 1903 havde de ventesal til passagererne og spisestue for kuske og konduktører. 

Murermester Lars Peter Franck boede i mange år på Blegdamsvej. Han døde af lungebetændelse i 1897. Hans gravsted på Assistens Kirkegård er bevaret og kan ses ved muren ud mod Nørrebrogade, ikke langt fra Runddelen. 

Fjerde grundejer: Tømrermesteren

1904 var året, hvor tømrermester Viggo Ferdinand Christoffersen overtog ejendommen. Han fik lavet en stor renovering af bygningen, så den fik det udseende, som vi kender i dag. 

Bag den store bygning blev fotograf Willumsens gamle havehus revet ned og nogle høje baghuse opført. 

Baghusene blev revet ned i 1990’erne i forbindelse med en gårdsanering.

12

1. Tegning af fotograf Willumsens hus på Runddelen. Nationalmuseet. 2. Oscar Alpers, drengen fra Nørrebros Runddel, blev en stor mand i New Zealand. Foto: S.P. Andrew. Wellington City Libraries. 

Og Heerup? Den kendte maler, billedhugger m.m., der levede i årene 1907-1993, havde sit barndomshjem i huset på Runddelen og boede her indtil 1933.

Og, som man siger: the rest is history…

Af Poul-Eric Pløhn / Mit Nørrebro